logo
hrrps://www.ijs.si


Zgodovina Nuklearne elektrarne Krško:
 • 1970 Začetek priprav na gradnjo, sporazum o gradnji med Slovenijo in Hrvaško
 • April 1971 Razpis mednarodnega natečaja za gradnjo NEK
 • Avgust 1974 Podpis glavne pogodbe z družbo Westinghouse
 • Februar 1975 Začetek izkopov in gradbenih del na gradbišču
 • Oktober 1976 Zaključek montaže reaktorske zgradbe
 • April 1978 Zaključek montaže uparjalnikov in reaktorske posode
 • November 1979 Zaključek glavnega dela tlačnih preizkusov
 • Oktober 1980 Zaključena dobava goriva
 • November 1980 Prvič doseženi nominalni parametri tlaka in temperature v primarnem krogu
 • Maj 1981 Gorivo vloženo v reaktorsko posodo
 • September 1981 Prvič dosežena samovzdrževalna verižna reakcija
 • Oktober 1981 Sinhronizacija generatorja na omrežje – NEK odda prve kilovate
 • Februar 1982 100% moč elektrarne
 • Avgust 1982 Začetek obratovanja s polno močjo
 • Februar 1984 Izdaja dovoljenja za začetek rednega obratovanja
 • Pomlad 2000 Zamenjava uparjalnikov in posodobljenje NEK

objavljeno v: B. Delovanje jedrske elektrarne, Vsa vprašanja