logo
hrrps://www.ijs.si


Površina (prostor znotraj ograje), ki jo zavzema NEK, je okrog 10 hektarov.

Tipična termoelektrarna enake moči bi potrebovala bistveno več prostora, ker bi imela še deponije premoga in pepela.

Razlogi, da je NEK v Krškem, so:

  • bližina večjih centrov porabe energije,
  • dovolje hladilne vode (v primeru NEK je to Sava),
  • zadostna oddaljenost od večjih urbanih centrov,
  • razpoložljiv in primeren prostor za tak velik industrijski objekt,
  • dostopnost transportnih poti za težko opremo,
  • v času projekta je veljalo tudi priporočilo Mednarodne agencije za atomsko energijo, naj bo jedrska elektrarna v neki državi oddaljena vsaj 80 km od državne meje. Krško je eden od redkih krajev v Sloveniji, ki izpolnjuje ta pogoj (oddaljenost od Avstrije in Italije),
  • itd.

objavljeno v: B. Delovanje jedrske elektrarne, Vsa vprašanja