logo
hrrps://www.ijs.si


  • Približno 16% elektrike na svetu je pridobljene v JE.
  • Predstavlja velik vir zelo čiste energije, ob proizvodnji pri kateri se ne sprošča ogljikov dioksid.
  • Nizka cena kWh, v katero so vračunani tudi stroški radioaktivnih odpadkov in razgradnje elektrarne.
  • Gorivo za jedrske elektrarne - uran je na razpolago v politično stabilnih državah.
  • Stroški goriva so nizki in zelo malo vplivajo na ceno kWh.
  • Od odločitve za gradnjo JE do začetka obratovanja traja precej časa - običajno okrog 10 let.
  • Načrtovanje in obratovanje JE zahteva visoko usposobljene strokovnjake.
  • Ob obratovanju JE nastajajo radioaktivni odpadki, katerih količina pa je majhna in tehnološko obladljiva.
  • Varnost jedrskih elektrarn je zelo dobra, nadzor strožji kot pri drugih industrijah.
  • Glavna ovira za večjo uporabo jedrske energije je javno mnenje, kar je v veliki meri posledica slabe informiranosti in vojaških vidikov uporabe jedrske energije.

 

objavljeno v: A. Jedrska enegrija, Vsa vprašanja